Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) – jest to zapalenie stawów, które zwykle współwystępuje z łuszczycą. Stwierdza się je z równą częstością u obu płci. Wyróżnia się kilka postaci ŁZS – postać nielicznostawową, postać wielostawową (przypominającą RZS), postać, w której zajęte są tylko stawy międzypaliczkowe dalsze, postać z zajęciem stawów kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych czy wreszcie postać okaleczającą. W przebiegu choroby mogą się również rozwijać zmiany pozastawowe. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdza się obecności czynnika reumatoidalnego (RF, rheumatoid factor). W leczeniu, w zależności od postaci, stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki modyfikujące przebieg choroby oraz leki biologiczne.

Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)wów (RZS)