Toczeń rumieniowaty układowy (TRU)

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) – jest to choroba przewlekła, rozwijająca się na podłożu zaburzeń autoimmunologicznych, prowadząca do uszkodzenia wielu narządów. Jej przebieg charakteryzuje się występowaniem zaostrzeń i remisji, a obraz kliniczny u poszczególnych chorych jest bardzo różny. Częściej chorują kobiety. Wśród objawów choroby często pojawiają się ogólne osłabienie, utrata masy ciała, gorączka. Charakterystyczne są zmiany na skórze (zwłaszcza zaczerwienienie w kształcie motyla na twarzy), nadwrażliwość na światło słoneczne, a także zapalenie stawów, zapalenie płuc i opłucnej, zapalenie nerek, objawy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego (m.in. bóle głowy, drgawki, psychozy), zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, małopłytkowość). W badaniach laboratoryjnych charakterystycznymi przeciwciałami dla TRU są przeciwciała przeciwjądrowe (ANA, antinuclear antibodies) oraz przeciwciała anty-dsDNA (przeciwko dwuniciowemu DNA) i anty-Sm. Leczenie zależy od ciężkości choroby. Łagodne zaostrzenia leczy się niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, lekami antymalarycznymi i małymi dawkami glikokortykosteroidów. W zaostrzeniach ciężkich stosuje się duże dawki glikokortykosteroidów i leki immunosupresyjne. Niedawno zarejestrowano pierwszy lek biologiczny w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego – belimumab.

Toczeń rumieniowaty układowy (TRU)